Giá phòng FAQs
(+84-31) 3 626 888

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của LevelHotel.com.vn. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.
 
Quyền và nghĩa vụ của LevelHotel.com.vn
 
LevelHotel.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ đặt phòng cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện LevelHotel.com.vn nêu ra.
 
Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho LevelHotel.com.vn không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì LevelHotel.com.vn có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 
LevelHotel.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên LevelHotel.com.vn theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 
LevelHotel.com.vn giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ khách sạn và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của khách sạn
 
Nghĩa vụ của LevelHotel.com.vn
 
LevelHotel.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 
LevelHotel.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác lữ hành trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.
 
LevelHotel.com.vn chịu trách nhiệm nâng cấp trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, chất lượng liên quan đến hoạt động của LevelHotel.com.vn
 
LevelHotel.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường khách sạn. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì LevelHotel.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 
Bảo mật: LevelHotel.com.vn cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặt phòng trên website
 
Điều khoản áp dụng
 
Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa LevelHotel.com.vn và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.
 
Địa chỉ liên lạc chính thức của LevelHotel.com.vn là:
 
KHÁCH SẠN LEVEL
Tel: 031 3626888 ; Fax: 031 3626999
Địa chỉ : 71 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam 
Email : info@levelhotel.com.vn; Website: levelhotel.com.vn
 

Đặt phòng

Ngày nhận
Ngày trả
Loại phòng
Số phòng
Số người

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ý kiến phản hồi

"Lắng nghe những điều nhỏ nhất " là phương châm phục vụ của khách sạn Level đối với mỗi khách ..."
Mr. Trung

Vị trí khách sạn